Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 809/18/21.2.2018
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/687/28.2.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS - 14.3.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 14/3/2018


Πίνακας Ρυθμίσεων σχετικά με τη διάθεση ΟΕΕ στην Ελλάδα - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 1.3.2018
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4209/2013 (ΟΔΗΓΙΑ AIFMD)

Ενημερωτικό Σημείωμα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 27.2.2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΙΣ 30/3/2018 & 2/4/2018


Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 7.2.2018
Stoxmarket.com

Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 22.1.2018
A Cutter sp. z o.o  -  G8 MARKETS  -  Spot4Trade

Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 18.1.2018
Private Client Portfolio Management Ltd


Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 11.1.2018
MG GREECE  -  F1PRO MARKET  -  CAC400 

Ανακοίνωση-Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 11.1.2018
Μη αδειοδοτημένες Εταιρείες