Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 08.03.2019
Αναστολή εξαγοράς μεριδιων ΟΣΕΚΑ 19/4/2019, 22/4/2019 και 24/12/2019

ΝΟΜΟΣ 4605 ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019
Άρθρο 42 Τροποποίηση του Ν.4251/2014 - Επέκταση Χρυσής Βίζα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 58 15/02/2019
Διευκρινήσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ


SARANTIS GROUP - 17.4.2019
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 17/9/2019

PROFILE SOFTWARE - 11.4.2019
Δελτίου Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 11/4/2019

ΟΛΠ Α.Ε. - 5.4.2019
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 5/4/2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 1ο τρίμηνο 2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε.