Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

ΝΟΜΟΣ 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. (MiFID II)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 22.2.2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΓΕ ΤΗΝ 31.12.2017

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 809/18/21.2.2018
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018


ΝΟΜΟΣ 4514 (ΦΕΚ 14/Α/30/01/2018)
Πιστοποίηση (Άρθρο 93)

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΙΣ 30/3/2018 & 2/4/2018

Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 15.2.2018
ATLANTIC MARKETING RESEARCH Ι.Κ.Ε.


ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. - 14.2.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 14/2/2018

Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 7.2.2018
Stoxmarket.com

Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 22.1.2018
A Cutter sp. z o.o  -  G8 MARKETS  -  Spot4Trade


Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 18.1.2018
Private Client Portfolio Management Ltd

Προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό 11.1.2018
MG GREECE  -  F1PRO MARKET  -  CAC400 

Ανακοίνωση-Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 11.1.2018
Μη αδειοδοτημένες Εταιρείες 


ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2017
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων το 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2017
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε.

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Νοεμβρίου 2017