Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek

Εκτύπωση
e-fund forum

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στα πλαίσια της συμβολής της στην προώθηση των συλλογικών επενδύσεων στη χώρα μας δημιούργησε το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FUND FORUM» που θα φιλοξενείται στις ιστοσελίδες μας, και στο οποίο θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα ή εφαρμοσμένες μελέτες που αφορούν τον ευρύτερο χώρο των Συλλογικών Επενδύσεων. Οι στήλες του «Ε-FUND FORUM» θα είναι ανοικτές σε μελέτες και άρθρα που θα μας αποστέλλονται αλλά και στην διατύπωση απόψεων σχετικές με τις δημοσιεύσεις αυτές. Το «Ε-FUND FORUM» θα φιλοξενεί και εργασίες μεταπτυχιακών σπουδαστών, θέλοντας να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία που έχουμε αρχίσει με τα Πανεπιστήμιά μας και να αναδείξουμε πανεπιστημιακές μελέτες για τον χώρο των Συλλογικών Επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν Fund Files για αυτό το Έτος