Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek

Εκτύπωση
Αναζήτηση Νομοθεσίας
 
+ 6 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4514 (ΦΕΚ 14/Α/30/01/2018)
Πιστοποίηση (Άρθρο 93)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 809/18/21.2.2018 ΦΕΚ 859/Β/12.3.2018
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 22.2.2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΓΕ ΤΗΝ 31.12.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 27.2.2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΓΕ ΤΗΝ 31.12.2017
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 19/809/21.2.2018 ΚΑΙ ΤτΕ 06.03.2018 (ΦΕΚ Β/931/16.03.2018)
Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/818/15.5.2018 ΚΑΙ ΤτΕ 22.05.2018 (ΦΕΚ Β/1925/30.05.2018)
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.8.2018
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ