Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
SELECT DISTINCT A.Title as Title, A.Description as Description, A.Filename as FileName, A.Sort FROM Regulations A, Regulations R, vSortRegulations S 
Εκτύπωση
Αναζήτηση Νομοθεσίας
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 24.01.2017
Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης για εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 26.01.2017
Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης για εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0000532 ΦΕΚ 999/Β/11.04.2016
Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 720/11/16.7.2015 (ΦΕΚ 1780/Β/19.08.2015)
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 735/1/22.10.2015 (ΦΕΚ Β/2385/6.11.2015)
Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007.
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤτΕ ΚΑΙ Ε.Κ. 26.10.2015 (ΦΕΚ Β/2452/13.11.2015)
Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης 23.9.2015
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΤτΕ 26.10.2015 (ΦΕΚ Β/2452/13.11.2015)
Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 54 / 2.11.2015
Ανάθεση της διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΤτΕ 21.12.2016 (ΦΕΚ Β/4462/30.12.2016)
Τροποποίηση της από 26.10.2015 κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007".
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΤτΕ 20.01.2017 (ΦΕΚ Β/288/07.02.2017)
Τροποποίηση της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ και της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β/2452/13.11.2015) "Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007".
 
 
 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/65/28.6.2015
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ Δ.Σ. 715/29.6.2015
Τραπεζική Αργία σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 715/3/29.6.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 7.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 8η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 9.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 13η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 13.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/79/14.7.2015
Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας".
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 15.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 16η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 17.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 19η Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/84/18.7.2015
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 20.7.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α' 84).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 27.7.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/1617/31.7.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 725/3.8.2015
Συνέχιση αναστολής εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/1721/17.8.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 727/2/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2165/8.10.2015)
Άρση αναστολής εξαγορών μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 728/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2311/26.10.2015)
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (01.09.2015 έως 30.09./2015)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/2100/25.9.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 2625/Β/7.12.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 4.3.2016
Επενδύσεις Τ.Ε.Α. στο πλαίσιο των capital controls
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 4/Β/7.1.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 684/Β/15.3.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 2282/Β/22.7.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 3724/Β/18.11.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 53/27.02.2015
Διευκρίνιση αναφορικά με την αποτίμηση χαρτοφυλακίου των Τ.Ε.Α.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4261 ΦΕΚ 107/Α/5.5.2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV)
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ
Κανονισμός ΕΕ 575/2013 (CRR)
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ.1786/28.5.2014
Κεφαλαιακή επάρκεια των ΑΕΠΕΥ κατ' εφαρμογή του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2244/26.6.2014
Ανάρτηση Απόφασης Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ 575/2013(κεφαλαιακή επάρκεια).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/26.6.2014
Άσκηση διακριτικών ευχερειών της παρ.4 του άρθρου 6 και της παρ.2 του άρθρου 95 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2260/27.6.2014
Υπολογισμός των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 3942/27.10.2014
Εφαρμογή εποπτικών αναφορών από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 742/4/2.12.2015
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 751/14/24.2.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Β΄ τρίμηνο 2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/15/18.5.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Γ΄ τρίμηνο 2016.
 
 
 
Ν. 4172 ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.
Ν. 4174 ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1011 2.1.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1004 2.1.2014
Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013,κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1033 28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β/10.2.2014)
Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26-07-2013).
ΠΟΛ 1105 10.4.2014 ΦΕΚ 910/Β/11.4.2014
Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1032 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μετάβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1042 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1054 02.03.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1102 11.05.2015
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1122 15.06.2015
Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1260/3.12.2015 (ΦΕΚ/Β/2637 7.12.2015)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26-07-2013).
ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ 55/Α/5.4.2016
Το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 προσθέτει νέα παράγραφο στο άρθρο 48 και άρθρο 72 του Ν.4172/2013
Ν. 4374 ΦΕΚ 50/Α/01.04.2016
Το άρθρο 8 του Ν. 4374 προσθέτει νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013.
 
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 07.06.2013
Διευκρινίσεις αναφορικά με τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) του ν.3864/2010, ως ισχύει, στο πλαίσιο του ν.3461/2006 ως ισχύει, για τις δημόσιες προτάσεις και του ν.3556/2007 ως ισχύει, για τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1051 29/03/2013
Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.
 
 
 
Κανονισμός ΕΕ 648/04.07.2012 (EMIR)
για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
Ανακοίνωση Ε.Κ. 5.2.2014
Ανακοίνωση Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό Ε.Ε. 648/2012 (EMIR)
 
 
 
Ν.4099 ΦΕΚ 250/Α/20.12.2012

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 15/633/20.12.2012

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 16/633/20.12.2012

Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ – Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/633/20.12.2012

Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 583/2010 (KIID)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚ 12/638/11.2.2013 (KIID) (ΦΕΚ Β/356/19.2.2013)

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων - Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 584/2010 (Διαβατήριο ΟΣΕΚΑ)

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/462/7.2.2008
Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/418/7.3.2007 (ΦΕΚ 606/Β/24.4.2007)

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/438/1.8.2007

Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/505/3.4.2009 (ΦΕΚ 776/Β/29.4.2009)

Διευκρίνιση ορισμών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2007/16/ΕΚ για τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/129/14.4.1998

Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 21/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2459/Β/17.12.2009)

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Λ.Τ.Ε. 8.6.2010

Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τον καθορισμό λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/621/12.7.2012

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/372/15.02.2006
Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/379/18.04.2006
Τροποποίηση της Απόφασης 10/372/15.2.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ Β/268/3.3.2006).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/645/30.4.2013 (ΦΕΚ 1647/Β/3.7.2013)
Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ. (παράγωγα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1032 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μετάβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
Ν.4389 ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016
Το άρθρο 48 του Ν.4389/2016 τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/1/15.5.2016
Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 55
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Τροποποίηση του ν.4099/2012 (Α'250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257 UCITS V) και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός ΕΕ 2016/438 17.12.2015
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/773/20.12.2016
Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της Απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/775/31.1.2017 (ΦΕΚ 393/Β/10.2.2017)
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ" (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013)
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1054/28.2.2012

Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της. (Διευκρινίσεις Ν.2238/1994)

 
 
 
Ν. 3986 ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

(η παρ.1 του άρθρ.27 καταργεί την έκπτωση δαπάνης από τη διακράτηση μερίδιων μετοχικών και μικτών ΑΚ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 23.01.2012

Κατάργηση έκπτωσης δαπάνης για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού.

 
 
 
Ν.3943 ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1056/28.3.2011

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1064/31.3.2011

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 μέχρι 29 Απριλίου 2011.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011

Με το άρθρο 3 παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3943/2011 σχετικά με την εφαρμογή ισχύος του φόρου υπεραξίας.

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 572/23.12.2010

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την 24η Δεκεμβρίου.

 
 
 
Ν.3845 ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ.2172 /31.5.2010

Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθρορυ 5 του ν.3845/2010 στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2010.

 
 
 
Ν.3842 ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10733/Β0012/14.05.2010 ΠΟΛ 1059 ΦΕΚ 706/Β/25.5.2010

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο «δήλωσης – εξουσιοδότησης», της διαδικασίας επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο σε περίπτωση τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1135/4.10.2010

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 12,15, 17, 18, 69 και 74 του ν.3842/2010.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1157/16.11.2010

Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 29.12.2010

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.3842/2010 (Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων - διακράτηση μεριδίων ΑΚ).

 
 
 
N. 3697 ΦΕΚ 194/Α/25.09.2008

Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ 1180/31.12.2008

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 14 έως 21 του Ν.3697/2008.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ 1038/19.3.2009

Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων (η υποχρέωση είναι για τις εισηγμένες στο Χ.Α. και όχι για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ 1082/11.6.2009

Φορολογικά μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3697/2008.

Ν. 3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Η παρ.2 του άρθρου 42 του Ν.3756, τροποποιεί την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3697/2008 και μεταθέτει στην 1η Ιανουαρίου 2010 την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Ν. 3808 ΦΕΚ 227/Α/10.12.2009

Με την παρ.4 του άρθρου 4 του νόμου μετατίθεται στην 1η Ιουλίου 2010 η επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/485/23.9.2008

Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ισχύς: 24.9.2008 έως 31.12.2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 38 / 24.09.2008

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης 1/485/23.9.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 6.10.2008

Λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/488/10.10.2008 (ΦΕΚ 2176/Β/23.10.2008)

Τροποποίηση της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 11.12.2008

Παράταση απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων μέχρι την 31.5.2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 15.5.2009

Επαναφορά των ανοικτών πωλήσεων από 1.6.2009 υπό προϋποθέσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/509/15.5.2009 (ΦΕΚ 1076/Β/4.6.2009)

Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ισχύς: από 1 Ιουνίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 548/28.4.2010 (ΦΕΚ 633/Β/12.5.2010)

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 "Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών". Ισχύς: 28/4/2010 - 28/6/2010.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 548/11.5.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με την Απόφαση 548/28.4.2010 του Δ.Σ. της Ε.Κ. για την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 26.8.2010

Ανοικτές Πωλήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 14/593/8.8.2011

Τροποποίηση της Απόφασης της Ε.Κ. 1/509/15.5.2009 (ΦΕΚ 1076/Β/4.6.2009) "Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών". Ισχύς: από 9.9.2011 έως και 7.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 605/8.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΚ 14/593/8.8.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/599/29.9.2011

Τροποποίηση της Απόφασης της Ε.Κ. 14/593/8.8.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/608/26.1.2012

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΚ 14/593/8.8.2011.

Παράταση Απαγόρευσης Ανοικτών Πωλήσεων μέχρι την 25η Ιουλίου 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/623/24.7.2012

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 14/593/8.8.2011

Παράταση Απαγόρευσης Ανοικτών Πωλήσεων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/629/25.10.2012

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/593/8.8.2011.

Παράταση απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων έως 31.1.2013.

 
 
 
Ν. 3606 ΦΕΚ 195/Α/17.8.2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις - (MiFID).

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2597/31.10.2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2136/Β/1.11.2007

Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2137/Β/1.11.2007

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που δευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων σε μητρώο.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις συναλλακτικής διαφάνειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και καταχώρησης στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Βιβλία και στοιχεία ΑΕΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/443/6.9.2007

Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του "Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.188 /25.6.2008

Διευκρινιστική Επιστολή για την παρ.1β του άρθρου 17 της αποφ.1/452/1.11.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/474/13.6.2008 (ΦΕΚ 1368/Β/14.7.2008)

Έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν.3606/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/480/24.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 3/452/1.11.2007.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.5221/3.11.2008

Διευκρινιστική επιστολή της Ε.Κ. σχετικά με την Απόφαση 1/474/13.6.2008.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 39/27.11.2008

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ν. 3763 ΦΕΚ 80/Α/27.5.2009

Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 28: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 61/524/28.9.2009 (ΦΕΚ 2319/Β/3.11.2009)

Προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/527/30.10.2009 (ΦΕΚ 2336/Β/13.11.2009)

Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής της μερίδας κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μέλους Συστήματος ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 23/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2432/Β/9.12.2009)

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 44/17.02.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ.1 του ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" και στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/574/17.1.2011

Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και των προσώπων που διευθύνουν τη δραστηριότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/574/17.1.2011

Τροποποίηση της απόφασης 23/530/19.11.2009 "Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 46/27.4.2012

"Η εγκύκλιος απευθύνεται στις ΑΕΠΕΥ και σκοπό έχει τη διασφάλιση της κοινής ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ...."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 47/27.4.2012

"Η εγκύκλιος απευθύνεται στους διαχειριστές οργανωμένων αγορών καθώς και στις ΑΕΠΕΥ και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ και σκοπό έχει τη διασφάλιση της κοινής ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ...."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 50/14.12.2012

Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 12 και 14 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 1/452/1.11.2007 με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/387).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 51/13.03.2013

Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 2/452/1.11.2007 και άλλων σχετικών ρυθμίσεων.

N.4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 13 του Ν.4141/2013 προσθέτει το άρθρο 21Α και τροποποιεί το άρθρο 14 του Ν.3606.
N.4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 108 του Ν.4209 αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν.3606.
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 24 του Ν.4416 τροποποιεί τα άρθρα 12, 25, 36 και 39 του Ν.3606/2007.
 
 
 
N. 3601 ΦΕΚ 178/Α/1.8.2007

Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/459/27.12.2007
Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. (Η απόφαση ΕΚ 686/26.6.2014 καταργεί την παρ.5 του άρθρου 3 της απόφασης 1/459)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/459/27.12.2007

Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/459/27.12.2007

Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/459/27.12.2007

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/459/27.12.2007

Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/459/27.12.2007

Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/459/27.12.2007

Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007

Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.3601/2007

Οδηγίες υποβολής στοιχείων υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ Ν.3601/2007

Υπόδειγμα με Πίνακες υποβολής Λειτουργικού Κινδύνου.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.3351_16.7.2008

Εφαρμογή του Ν.3601/2007 και των αποφάσεων 1-9/459/27.12.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/479/17.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ. 5472/18.11.2008

Διευκρινιστική επιστολή σχετικά με τις υποχρεώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 22.12.2008

Παράταση υποβολής της αναφοράς σχετικά με την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 5460/14.12.2009

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΕΔΑΚΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2176/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 του ΔΣ της ΕΚ "Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2186/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 7/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2190/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2179/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 6/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/572/23.12.2010

Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 "Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/572/23.12.2010

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 5/459/27.12.2007 "Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 26/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 9/459/27.12.2007 "Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 27/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 4/459/27.12.2007 "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 8/459/27.12.2007 "Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 29/606/22.12.2011

Τροποποίηση των αποφάσεων Ε.Κ. 1/459, 2/459, 3/459, 5/459/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/609/9.2.2012

Τροποποίηση των αποφάσεων Ε.Κ. 1/459 και 2/459/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 48/11.05.2012

Διευκρινίσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που προβλέπεται στην απόφαση 8/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 28/671/16.1.2014
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» και 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου».
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
Ν. 3586 ΦΕΚ 151/ A / 10.07.2007

Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 2161/Β/17.10.2008

Κανόνες Επενδυτικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 11/Β/7.1.2009

Πρόσληψη Συμβούλων Επενδύσεων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).

Ν.3863 ΦΕΚ 115/Α/15.7.2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

 
 
 
Ν.3556 ΦΕΚ 91/Α/30.4.2007

Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. (Προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/109/ΕΚ)

ΕΠΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ. 2502/14.6.2007

Υποχρεώσεις εκδοτών σχετικά με τη δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών του Ν.3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/434/3.7.2007

Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν.3556/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 33/3.7.2007

Διευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του &8710;ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/448/11.10.2007

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 34 / 24.01.2008

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ.2052 /12.5.2008

Διευκρινήσεις για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/480/24.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 6/448/11.10.2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.3649/28.7.2008

Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Κ. 6 & 7/448/2007 και 1/480/2008.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 19.12.2008

Διευκρινήσεις αναφορικά με το νόμο για τις Δημόσιες Προτάσεις.

ΕΠΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ. 595/12.2.2009

Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων 1/434/2007 και 7/448/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ν.4281 ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014
Με το άρθρο 9 παρ.2 του Ν.4281, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης η' της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.3556/2007.
Ν. 4374 ΦΕΚ 50/Α/01.04.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις. (Το άρθρο 2 του Ν. 4374 τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3556/2007)
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 25 του Ν.4416 προσθέτει μετά το άρθρο 5α του Ν.3556/2007 άρθρο 5β.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 754/8/14.4.2016
Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007 (Καταργεί την αποφ. ΕΚ 4/507/2007 και τα άρθρα 1 έως 5 της αποφ. ΕΚ 7/448/2007)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 754/12/14.4.2016
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. ΑΡ.25 / 29.11.2007

Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων και τους μεριδιούχους.

 
 
 
Ν. 3522 ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 15:Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1052 / 15.3.2007

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1092 / 27.7.2007

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις.

 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1132 14.11.2006

Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

 
 
 
Ν.3461 ΦΕΚ 106/Α/30.5.2006

Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/403/8.11.2006 ΦΕΚ 1738/Β/29.11.2006

Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/409/29.12.2006 ΦΕΚ 18/Β/16.1.2007

Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/427/9.5.2007 ΦΕΚ 773/Β/15.5.2007

Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/526/20.10.2009 (ΦΕΚ 2374/Β/26.11.2009)

Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 του ΔΣ της Ε.Κ. "Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης".

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 10.6.2010

Διευκρινίσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του συμβούλου του προτείνοντος σε Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση κινητών αξιών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 7.7.2010

Διευκρίνιση αναφορικά με το ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 5.10.2010

Διευκρίνιση αναφορικά με τον ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις (split ή reverse split).

 
 
 
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Ε. Νο 2567/23.11.2005 ΦΕΚ 289/Β/29.11.2005

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/350/31.8.2005 ΦΕΚ 1269/Β/9.9.2005

Αποτίμηση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων και του χαρτοφυλακίου ανωνύμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 27.02.2006 (αρ.πρωτ.864)

Διευκρινιστική Επιστολή για την Απόφαση 13/350/31.8.2005.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Κ. 18.11.2009

Σχέδιο Απόφασης με θέμα τους Κανόνες Αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Λ.Τ.Ε. 8.6.2010

Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τον καθορισμό λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 
 
 
N. 3371 ΦΕΚ 178/Α/14.07.2005

Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. - Κεφάλαιο Δ: Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. - Άρθρο 49: Πιστοποίηση υπαλλήλων και στελεχών των ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/397/13.9.2006 ΦΕΚ 1440/Β/2.10.2006

Σύναψη δανείου από ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν.3371/2005.

Ν.3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3756, τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.3371/2005 μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΧ σε €500.000

N. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 3 του Ν.4141 τροποποιεί την παρ.5 του άρθρου 17 και αντικαθιστά τις παρ. 6 του άρθρου 31 και παρ. 1δ του άρθρου 30 του Ν.3371
N. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 104 του Ν.4209 τροποποιεί τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3371.
Ν.4389 ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016
Το άρθρο 45 του Ν.4389/2016 τροποποιεί το άρθρο 39 του Ν.3371/2005.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
 
 
 
N. 3340 (ΦΕΚ 112 / Α / 10.05.2005)

Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. (Οδηγία 2003/6/ΕΚ - κατάχρηση αγοράς/market abuse).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Ενδείξεις Χειραγώγησης της Αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαμεσολαβούν κατΕπάγγελμα στην Κατάρτιση σχετικά με την Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή Διαδίδουν Αναλύσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ. για την απόφαση 4/347/12.7.2005

Παρακολούθηση αναλύσεων στο πλαίσιο της απόφασης 4/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (27.11.2006).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Διαδικασία και Κριτήρια για τον Χαρακτηρισμό Πρακτικών της Αγοράς ως Αποδεκτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.114/15.5.2007

Αγορές ιδίων µετοχών µε τρόπο που δεν συνιστά κατάχρηση αγοράς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 36 / 16.05.2008

Διευκρινίσεις επί της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/503/13.3.2009 (ΦΕΚ 764/Β/27.4.2009)

Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 45 / 21.07.2011

Συναλλαγές εισηγμένης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

 
 
 
Ν. 3312 (ΦΕΚ 35/Α/16.2.2005)

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. - Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1140/11.11.2005

Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1141/18.11.2005

Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1012/27.01.2006

Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.3312/2005.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1082/24.5.2006

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/16.2.2005 που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1078 / 10.5.2007

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1141/2005, σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1122/25.8.2008

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1078/2007), σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ 55/Α/5.4.2016
Το άρθρο 5 του Ν.4378/2016 προσθέτει νέο άρθρο 13Α στο Ν.3312/2005
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/317/11.11.2004 (ΦΕΚ 1746/Β/26.11.2004)
Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. αρ.πρωτ. 4572/26.9.2008
Αφορά του Τριμηνιαίους Πίνακες Επενδύσεων και τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις των ΑΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/578/24.2.2011 (ΦΕΚ 493/Β/31.3.2011)
Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 2/317/11.11.2004
 
 
 
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Ε. Νο 2538/11.2.2004 (ΦΕΚ 58/Α/27.02.2004)

Διενέργεια Ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων των Α.Ν. 1611/50, Ν. 2216/94, Ν. 2676/99 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων.

 
 
 
ΦΕΚ 116/Α/16.05.2004 (Προεδρικό Διάταγμα 131)

Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 
 
 
Ν. 3156 ΦΕΚ 157 / Α / 25.06.2003

Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1102 13.05.2013
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 21 του Ν.4416 τροποποιεί τα άρθρα 1, 4 και 5 του Ν.3156/2003.
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 155492/Β.638 (ΦΕΚ 373/Β/26.3.2002)

Καθορισμός Κανόνων Επενδυτικής Συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 
 
 
Ν.2992 ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. (Καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΚΕΦ.Α / Άρθρο 1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 53705/994 ΦΕΚ 1129/Β/11.08.2003

Χρόνος εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Ν. 3229 ΦΕΚ 38/Α/10.02.2004

Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3301 ΦΕΚ 263/Α/23.12.2004

"Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις" Άρθρα 11-14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1025/16.2.2005

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263Α΄) «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992 ΦΕΚ 84Α΄) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Κ2 11365/16.12.2008 ΦΕΚ 27/Β/7.1.2009

Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

N.4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 1 του Ν.4141 τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν.2992/2002
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 42430/Β/1766 ΦΕΚ 1615/Β/5.12.2001

Επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών της Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 21/247/27.6.2002

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής και προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης στελεχών της κεφαλαιαγοράς.

 
 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2471/10.4.2001

Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/204 / 14.11.2000 ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000

Κανόνες Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. ΑΡΙΘ. 10/21.6.2001

Διευκρινίσεις επί της Αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες Συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομώνων με αυτές προσώπων."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 9/6.12.2000

Διευκρινήσεις επί της Αποφάσεως 5/204 / 14.11.2000.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/319/9.12.2004

Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/348/19.7.2005

Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/372/15.2.2006 (ΦΕΚ 247/Β/27.2.2006)

Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 22.2.2006

Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 8 (Ετήσιο Δελτίο) της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/448/11.10.2007

Τροποποίηση Απόφασης Ε.Κ. 5/204/2000.

 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 8614/Β.422 ΦΕΚ 213/Β/12.03.1999

Τρόπος και μεθοδολογία σύνταξης του δελτίου τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).

 
 
 
Ν.2778 ΦΕΚ 295/30.12.1999

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 26294/Β.1425 ΦΕΚ 949 Β/ 31.07.2000

Καθορισμός Μεθόδων Αποτίμησης Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας των Α.Κ. & των Ε.Ε.Χ. Ακίνητης Περιουσίας.

Ν.2892 ΦΕΚ 46/Α/9.3.2001

Άρθρο 5 παρ.17 και 18: Τροποπ. Ν.2778/1999 Άρθρα 6 και 7: Τροποπ. Ν.2190/1920 και Ν.2843/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/249/25.07.2002 (ΦΕΚ 1197/Β/16.9.2002)

Ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/259/19.12.2002

Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου ασφαλιστικών συμβολαίων των ακινήτων στα οποία επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/259/19.12.2002

Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τη λειτουργεία Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Πίνακας 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Πίνακας 2

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ 1812/Β/18.11.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία" (ΦΕΚ Β'/19/16.1.2003).

Ν. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 19 του Ν.4141/2013 αντικαθιστά τα άρθρα 24-28 και 30 του Ν.2778/1999
Ν. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 107 του Ν.4209 τροποποιεί τα άρθρα 22 και 23 του Ν.2778/1999
Ν. 4281 ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014
Το άρθρο 8 του Ν.4281/2014 τροποποιεί το Ν.2778/1999
Ν.4389 ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016
Τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4389/2016 τροποποιούν τα άρθρα 31 και 20 αντίστοιχα του Ν.2778/1999.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 760/5/14.7.2016
Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β΄/19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β’/1812/18.11.2010).
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 22 του Ν.4416 αντικαθιστά την περίπτωση στ' της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2778, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4141/2013.
Ν. 4410 ΦΕΚ 141/Α/03.08.2016
Το άρθρο 63 του Ν.4410 αντικαθιστά την παρ.7 του άρθρου 31 του Ν.2778, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.4389/2016.
 
 
 
Ν.2533 ΦΕΚ 228/Α/11.11.1997

Καθορισμός λειτουργίας Συνεγγυητικού (άρθρο 1 και άρθρα 61-78).

Ν.3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Το άρθρο 11 αντικαθιστά το άρθρο 71 του νόμου 2533/1997.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 17759/Β.769 ΦΕΚ 611/Β/10.5.2010

Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.

 
 
 
Ν.2523 ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.

Ν. 3424 ΦΕΚ/Α/13.12.2005

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

Ν. 3691 ΦΕΚ 166/Α/5.8.2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 435/2.2.2009

Κατάλογος χωρών με ισοδύναμη εποπτεία για την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ 834/Β/6.5.2009)

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 41/8.4.2009

Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ν. 3842 ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010

Με το άρθρο 77 του ν.3842/2010 προστέθηκε περίπτωση ιη στο άρθρο 3 του ν.3691/2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1127/31.8.2010

Κοινοποίηση του ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.

Ν. 3932 ΦΕΚ 49/Α/10.3.2011

Τροποποίηση Ν. 3691 ΦΕΚ 166/Α/5.8.2008

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 34/586/26.5.2011

Εφαρμογή μέτρων δέουσαν επιμέλειας σε περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 35/586/26.5.2011

Τροποποίηση της απόφασης 1/506/8.4.2009 του ΔΣ της ΕΚ

Ν. 3994 ΦΕΚ 165/Α/25.7.2011
Με την παράγραφο 76 του ν.3994/2011, αντικαθιστάται η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 (Α΄166)
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Ε. 2652/29.2.2012
Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/620/28.6.2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2012 της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 49/28.11.2012
Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)
N. 4170 ΦΕΚ 163/A/12.07.2013
Το άρθρο 74 παρ.5, τροποποιεί το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3691/2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚ 52/22.5.2014
Διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες της Ετήσιας Έκθεσης του άρθρου 10 παρ. 2 της Απόφασης 1/506/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 04.08.2014
Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF σχετικά με τις χώρες που αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF 27.06.2014
FATF Δημόσια Ανακοίνωση για τις χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF 27.06.2014
FATF Χώρες και περιοχές που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 20/735/22.10.2015 (ΦΕΚ Β/2385/6.11.2015)
Τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 
 
 
Ν. 2251 ΦΕΚ 191/Α/16.11.1994

Προστασία των καταναλωτών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ζ1-629/10.5.2005 ΦΕΚ 720/Β/30.05.2005

Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (ΦΕΚ 191/Α) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ.

Ν. 3587 ΦΕΚ 152/Α/10.7.2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149).

 
 
 
Ν. 2190 ΦΕΚ 216/Α/19.9.1920

Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών.

Ν. 2396 ΦΕΚ 73/Α/30.4.1996

Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές.

N. 3604 ΦΕΚ 189 / Α / 8.8.2007

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ2-13288/4.9.2007

Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 Α/2007) για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

Ν. 3873 ΦΕΚ 150/Α/6.9.2010

Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

Ν. 3884 ΦΕΚ 168/Α/24.09.2010

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών – Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 2396/1996.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 10.02.2011

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από εισηγμένες εταιρίες.