Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα Γενική Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης
1

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του website www.agii.gr (εφεξής Ιστότοπος) αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο των περιεχομένων του Ιστότοπου. Αν ο επισκέπτης /χρήστης του Ιστότοπου δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστότοπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοζόμενους κατά περίπτωση νόμους και να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του Ιστότοπου.

Το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως επενδυτική συμβουλή.

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (εφεξής Ε.Θ.Ε.), δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οιαδήποτε απόφαση ληφθεί από τον αναγνώστη η οποία θα βασίζεται στον Ιστότοπο.

2

Με την επιφύλαξη πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, o σχεδιασμός, η τεχνογνωσία, η επεξεργασία στοιχείων, το λογισμικό, τα διαγράμματα και πάσης φύσεως εκθέσεις που έχει αναπτύξει η Ε.Θ.Ε., το προσωπικό της ή οι συνεργάτες της σε σχέση με τον Ιστότοπο, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Θ.Ε.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση του περιεχομένου του Ιστότοπου με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται πάντοτε η πηγή, εκτός αν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

3

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει». Η Ε.Θ.Ε. καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο Ιστότοπος είναι ορθά και πλήρη.

Σε κάθε περίπτωση όμως η Ε.Θ.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει σε αλλαγές του Ιστότοπου, όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Η Ε.Θ.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, να επιφέρει προσθήκες, ή να αφαιρεί σελίδες ή το περιεχόμενο του Ιστότοπου, χωρίς προειδοποίηση.

Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου δηλώνει ότι ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Προς αυτό ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές.

Η Ε.Θ.Ε. δεν ευθύνεται και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες ή αμετάβλητες στο μέλλον.

Η Ε.Θ.Ε. δεν φέρει ευθύνη σε καμιά περίπτωση για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από την χρήση του Ιστότοπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτήν.

Η Ε.Θ.Ε. δεν φέρει ευθύνη σε καμιά περίπτωση για απώλεια πληροφορίας που αποστέλλεται μέσω του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Η Ε.Θ.Ε. προσπαθεί ούτως ώστε ο Ιστότοπός της να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον Ιστότοπό της είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες - ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

4

Η Ε.Θ.Ε. δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστότοπου σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στο Νόμο.

Ο Ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστότοπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές του Ιστότοπου που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο δίκτυο και στη συνέχεια στον Ιστότοπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστότοπου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστότοπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν δύναται να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

5 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ε.Θ.Ε. και του επισκέπτη/ χρήστη του Ιστότοπου. Οιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με ή απορρέει από την παρούσα συμφωνία υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
TA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ