Εκτύπωση
EPIC Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εσπέρου 96
145 64 Κηφισιά
Τηλέφωνο: +30 210 77 98 510
FAX: +30 210 77 77 621
e-mail: epic@epic.gr
URL: http://www.epic.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: Αλκιβιάδης Αγγελάκης
Περισσότερα...
EΔΕΚΤ ASSET MANAGEMENT-CONSULTING
Δραγατσανίου 8
105 59 Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 210 32 58 500
FAX: +30 210 32 58 506
e-mail: edekt@edekt.gr
URL: http://www.edekt.gr
Διευθύνουσα Σύμβουλος: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου
Περισσότερα...
THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Λ. Βασ. Σοφίας 37
106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 212 212 3400
FAX: +30 212 212 3422
e-mail: aepey@thetisgroup.gr
URL: http://www.thetisgroup.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: Ματθαίος Τζιαμούρτας
Περισσότερα...