ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

European Securities and Markets Authority

 

http://www.esma.europa.eu

CFA Institute

 

http://www.cfainstitute.org

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

http://www.europa.eu

Ευρωπαϊκή Ένωση Χρηματιστηρίων

 

http://www.fese.eu 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

http://europarl.europa.eu

IOSCO

 

http://www.iosco.org

Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα

 

https://www.ecb.europa.eu

OECD - ΟΟΣΑ

 

http://www.oecd.org

Παγκόσμια Ένωση Χρηματιστηρίων

 

http://www.world-exchanges.org

U.S. Securities and Exchange Commission

 

http://www.sec.gov

Διεθνής Ένωση Συλλογικών Επενδύσεων (I.I.F.A.)

 

http://www.iifa.ca