Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα Βάση Δεδομένων Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Α.Ε.Ε.Χ.

 
Διάρθρωση Αγοράς ανά Εταιρεία
  Συνολικό Ενεργητικό Αγοράς Α/Κ ανά Εταιρεία
  Κατανομή Ενεργητικού ανά Εταιρεία
 
Ενεργητικό ανά Εταιρεία των
  Μετοχικών,Μικτών,Χρηματαγοράς,Ομολογιακών και Σύνθετων ΟΣΕΚΑ
  Funds of Funds
Διάρθρωση Αγοράς ανά Κατηγορία
  Μετοχικά
  Μικτά
  Ομολογιακά
  Χρηματαγοράς   Διαχ. Διαθ. Βραχ. Διάρκειας  |  Διαχ. Διαθεσίμων
  Funds of Funds   Μετοχικά  |  Μικτά  |  Ομολογιακά
  Σύνθετα
  Σύνθεση συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ με βάση το ενεργητικό
Σωρευτικές Αποδόσεις
  Σωρευτικές Αποδόσεις ανά ΟΣΕΚΑ
  Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Κατηγορία
Εισροές Εκροές Κεφαλαίων
  Εισροές Εκροές Κεφαλαίων ανά ΟΣΕΚΑ
  Εισροές Εκροές Κεφαλαίων ανά Κατηγορία / ανά Εταιρεία
 
  
Αναλυτικά Στοιχεία ΟΣΕΚΑ
  Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία
  Στοιχεία Περιόδου ανά ΟΣΕΚΑ
Μεταβολές Ενεργητικού & Μεριδίων ΟΣΕΚΑ
  Ανά ΟΣΕΚΑ
  Ανά Κατηγορία / Ανά Εταιρεία
Συγκεντρωτικά Ιστορικά Στοιχεία
  Ανά ΟΣΕΚΑ
  Ανά Εταιρεία
 
 
 
 
 
 


Σημειώσεις και Παραδοχές

Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σημειώσεις

  1. Η Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ν. 4099/2012 ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/587/2.6.2011, με ημερομηνία ισχύος την 11η Ιουλίου 2011.
Περισσότερα...
Α.Ε.Ε.Χ.

Σημειώσεις

  1. Τα ιστορικά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τις Α.Ε.Ε.Χ. με ευθύνη τους και η περιοδική ενημέρωση γίνεται επίσης από τις Εταιρείες με ευθύνη τους.
Περισσότερα...