ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 17/07/2019