Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

 

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι ο φορέας εκπροσώπησης των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.), των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.).

 

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ιδρύθηκε το 1985 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Η Ε.Θ.Ε. εκφράζει τις θέσεις των εταιρειών-μελών της, συμμετέχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία στο εθνικό επίπεδο αλλά και στις κανονιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια των εργασιών της η Ε.Θ.Ε συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς και ενώσεις άλλων χωρών. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (European Fund and Asset Management Association E.F.A.M.A.) και της Διεθνούς Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων (International Investment Funds Association-I.I.F.A.).

Τα Μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά και Συνδεδεμένα.

 

Τακτικά Μέλη της Ε.Θ.Ε μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε εποπτεία και που έχουν:

 

 • Έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (είτε κινητών αξιών, είτε ακίνητης περιουσίας) ή/και στη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου ίδιων περιουσιακών στοιχείων (είτε κινητών αξιών, είτε ακίνητης περιουσίας) με βάση την αρχή της κατανομής των κινδύνων.
 • Έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών τους,

 

Έδρα εκτός Ελλάδας και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση, υπό το κοινοτικό καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, στη διαχείριση ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

 

Συνδεδεμένα Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ελληνικού ή κοινοτικού δικαίου τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στη διαχείριση ή/και διάθεση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη της Ε.Θ.Ε. μπορούν να είναι Ασφαλιστικά Ταμεία, Επαγγελματικά Ταμεία και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή  (Ε.Χ.Μ.) οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι μέλη της Ε.Θ.Ε., υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Ε.Χ.Μ. 

 

Καταστατικός σκοπός

 

Ο σκοπός της Ένωσης από το Καταστατικό της είναι:

Η προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ως αποτελεσματικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής προόδου και διασφάλισης της προστασίας του επενδυτικού κοινού και η προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους.

 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Ένωση:

 • Προβάλει και προάγει το θεσμό των συλλογικών επενδύσεων και των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επαγγελματικής διαχείρισης αυτών.
 • Προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας στον κλάδο.
 • Ενημερώνει, επιμορφώνει και εκπαιδεύει τα μέλη της και το κοινό για θέματα που άπτονται του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Προωθεί τη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου ανταγωνιστικού για τα μέλη της, για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και για την ελληνική οικονομία εν γένει.
 • Επικουρεί τη διαμόρφωση κοινών θέσεων των μελών της επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που τα διέπει, με τη συμμετοχή της σε προπαρασκευαστικές αυτού εργασίες, και με τη γνωμοδότηση προς τα μέλη της και προς φορείς του κλάδου, επί νόμων και κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των μελών της και που χρήζουν ερμηνείας ή ομοιόμορφης εφαρμογής.
 • Αναπτύσσει σχέσεις και εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον ημεδαπών, αλλοδαπών και διεθνών αρχών, οργανισμών και συγγενών με τους σκοπούς της ενώσεων.

 


Γραφείο Ε.Θ.Ε.

 

Τα γραφεία της Ένωσης βρίσκονται στην Αθήνα, Βαλαωρίτου 9.

Γενική Διευθύντρια: Μαρία - Μαρίνα Βασιλικού

Στατιστικά & Διαχείριση Βάσης Δεδομένων: Έφη Μπούρμπουλα

 

Εκπροσώπηση σε φορείς

 

Η Ε.Θ.Ε. εκπροσωπείται ως εξής σε άλλους φορείς και Επιτροπές της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς:

 • Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου

 • Διοικητικό Συμβούλιο EFAMA

 • Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

 • Συμβουλευτική Επιτροπή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • Επιτροπή Δεικτών Χρηματιστηρίου Αθηνών

 • Επιτροπή Δεικτών FTSE/Χ.Α.

 • Επιτροπή Κινδύνου ΕΤΕΚ

 • Επιτροπή Τροποποίησης Κανονισμών ΕΤΕΚ και Χ.Α.

Enimerosi
Ependyo
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk